ทุกเส้นทาง ราคาประหยัด มากกว่า 140 เส้นทาง

  1. ชำระเงินผ่านธนาคารกับเรา (Bank Tranfer)

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่ง และโอนเงินชำระทั้ง ผ่านตู้เอทีเอ็ม ATM  เค้าท์เตอร์ธนาคาร และโอนผ่านมือถือ หรือ internet banking

  1. ชำระผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตัดบัตร

สะดวก รวดเร็ว ชำระเงินได้ทันที   ด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร    เพียงแค่แจ้งหมายเลขบัตรเครดิต รับรองความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ VISA /Master Card Secure Code ด้วยรหัสผ่าน OTP (One Time Password)  ก่อนทำการตัดบัตรเครดิตทุกครั้ง มั่นใจได้ 100%

บริษัท เอเชียแอร์ทิคเก็ต จำกัด ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.airasia-ticketcenter.comได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานด้านล่างนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ การใช้บริการบนเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับและการยินยอมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงด้านล่าง และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โปรดทราบว่า เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา และมีผลบังคับใช้กับการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภททันทีที่ประกาศโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำนิยาม

“www.aa-ticket.com” หรือ “เรา” หรือ “บริษัทฯ” นั้นต่างหมายถึง บริษัท เอเชียแอร์ทิคเก็ต จำกัด ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท เอเชียแอร์ทิคเก็ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้า “บริการ” หมายถึง บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center เท่านั้น ตลอดจนการให้บริการข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยสารเครื่องบิน

การติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างลูกค้าและหรือตัวแทนของผู้เดินทาง และบริษัทฯ เป็นไปโดยชอบในข้อตกลงซื้อขายว่ามีการติดต่อซื้อขายนั้นจริงก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น
1. การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จะต้องใช้เลขหมาย 02-0770391 (หากมีการใช้เบอร์มือถือส่วนตัว บริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการติดต่อกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น)
2. การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (Email) จะต้องใช้ที่อยู่ทางอีเมล asiaairticketcompany@gmail.com เท่านั้น บริษัทฯ จะไม่ยินยอมหรือรับทราบใดๆ ทั้งสิ้นเมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ผ่านชื่อที่อยู่อีเมล์อื่นๆ
3. การบริการรับ – ส่งข้อมูลผ่าน ไลน์ของบริษัทฯ คือไลน์ไอดี : booking111 เท่านั้นในการรับ – ส่งข้อมูลของผู้รับบริการให้แก่บริษัทฯ เป็นการส่งข้อมูลผู้โดยสารเพื่อทำการจอง และรับ E-booking ตลอดจน boarding pass
4. การติดต่ออื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1-3 นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยทุจริตและมิชอบต่อลูกค้าโดยที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยทั้งสิ้น

ขอบเขตการให้บริการ

  1. เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากสายการบินแอร์เอเชีย ลูกค้าและหรือผู้ใช้บริการจะต้องโทรสอบถามเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินช่องทางเดียวเท่านั้น
    2. ข้อมูลที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์อ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ อัปเดต ราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราอย่างระมัดระวังในการให้บริการของเรา แต่เราก็ไม่อาจไม่ยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุด และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด อุปสรรค ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูล บนเว็บไซต์ของเรา

การชำระเงิน

ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท เอเชียแอร์ทิคเก็ต จำกัด” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้นและเมื่อชำระเงินแล้วเสร็จลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารในข้อ 1-3 ในหัวข้อเรื่องการติดต่อสื่อสาร โดยต้องระบุชื่อ และข้อมูลของผู้ชำระเงิน ไว้ให้บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านกลับได้ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง บริษัทฯ จะถือว่าการชำระเงินนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิกการจอง

เมื่อท่านดำเนินการจอง โปรดทราบว่า ราคาและค่าธรรมเนียมหรือข้อเสนอบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล (การจอง/การสั่งซื้อ) ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านอย่างละเอียดก่อนดำเนินการจอง/สั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของท่านถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเมื่อลูกค้าไม่ใช้บริการ

ASIA AIR TICKET CO.,LTD 222 MOO 10 MAEPAO, PHAYAMENGRAI CHIANGRAI
ติดต่อ CALL CENTER : 02-077-0391-2 เวลา 07.00 – 20.00 น. ทุกวัน